Workif Kullanım Şartları

Bu sözleşme, www.workif.com ‘un hizmetlerini, sistemin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Sözleşmenin tarafları aşağıda belirtilen şartlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

1) Sözleşmenin Tarafları

www.workif.com ve Workif programının tescilli isim hakkı sahibi ve yetkilisi olan İşin Başı Reklam Bilgi Teknolojileri A.Ş. , sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca workif.com olarak  anılacaktır.

2) Tanımar

Sözleşme: Müşteri‘nin workif.com hizmetlerini kullanmaya başlamadan önce okuyup kabul ettiği varsayılan yasal ve kullanım koşullarının belirtildiği işbu Sözleşme’ yi,

Web Sitesi: www.workif.com web adresini ve bu adres üzerinden erişilebilen tüm alt sayfaları,

Program: Workif isimli programı,

Müşteri: www.workif.com'un hizmetlerini kullanmaya başalamadan önce işbu sözleşmenin bütününü okumuş, anlamış ve olduğu gibi onayladığı kabul edilen şahıs veya kurumdur.

Kullanıcı Bilgileri: Müşteri tarafından belirtilen e-posta adresi, şifre, isim ve soyad, telefon numarası gibi bilgilerin tamamı,

Hizmet: Workif.com tarafından Müşteri’ nin erişimine sunulan program ve hizmetlerin tümü,

3) Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi ve Süresi

Müşteri'nin, Kullanıcı Bilgilerini workif.com sistemine girerek kaydetmesi sonucunda workif.com hizmetlerini ve programlarını kullanmaya başlamasıyla işbu Sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme, ödemesi yapılmış hizmet periyodu içerisinde geçerlidir ve süre sonunda ödemesi yapılacak hizmet periyodu  süresince yenilenir.

4) Bildirimler
- Bildirim Yöntemi

Müşteri, kendisine workif.com tarafından yapılacak hizmet ve program yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için workif.com’ a kayıt olurken bildirdiği iletişim bilgilerinin (e-posta,cep telefonu, telefon, faks vb.) kullanacağını kabul eder. İletişim bilgilerinin geçerli olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir. Müşteri’nin hizmet/program yenileme dönemlerini bildiği kabulü ile; Müşteri, workif.com ’un kendisine yapmış olduğu yenileme işlemleri ile ilgili duyuru bildirimlerinde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan workif.com ’u sorumlu tutmayacağını kabul eder.

- Müşteri Bilgilerinin Güncel Tutulması

Müşteri başvuru esnasında ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra workif.com 'a bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. workif.com 'a Müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı Müşteri, workif.com 'dan hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

5) workif.com’un Sağlayacağı Hizmetler

- Hizmetin Sağlaması

workif.com, Müşteri’nin başvuru esnasında talepte bulunduğu hizmet veya programlar için Web Sitesi üzerinde belirtilen ücretlerin, Müşteri kredi kartı veya Müşteri tarafından belirtilen diğer ödeme yöntemleri ile peşin olarak tahsil edilmesini takiben Müşteri’ ye özel tanımlanmış bir kullanıcı adı ve şifre ile workif.com hizmetlerine veya programlarına Müşteri’ nin erişimini sağlar ve Müşteri’ yi sisteme kayıt olurken tanımladığı e-posta adresi üzerinden bilgilendirir. Hizmetin devreye alınması ile ilgili tarafların sorumlulukları madde 6.6.’da belirtilmiştir.

- Bilgilerin Paylaşımı

Müşteri tarafından workif.com’a kaydedilen bilgiler ve yüklenen dosyalar ticari veya başka herhangi bir amaç için üçüncü kişilerle paylaşılamaz veya satılamaz. workif.com, sadece müşteri unvanı ve yetkili adını Web Sitesi üzerinde kullanıcı referansı olarak zikretme hakkını saklı tutar.

6) Ücretler ve Ödeme

- Ödeme Yöntemi

Müşteri, workif.com’dan almış olduğu her türlü hizmet veya programın ödemesini, workif.com hizmetinin başlangıcından sonra eğer workif.com tarafından Müşteri’ ye ücretsiz bir deneme süresi sağlanmışsa bu sürenin sonunda kendisine internet üzerinden sunmuş olduğu kontrol paneli  üzerinden yapacağını, bundan farklı şekilde yapılan hizmet ödemelerinden dolayı yaşanan aksaklıklardan workif.com’un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

- Hizmet Dönemleri

Müşteri, workif.com hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan hizmet içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her hizmet dönemi (aylık veya yıllık hizmet süresi olarak tanımlanmaktadır) başında peşin olarak tahsil edilecek ve takip eden cari dönem sonunda bir hizmet faturası düzenlenerek Müşteri’ ye gönderilecektir.

- Ücret Düzenlemeleri ve Bildirimler

workif.com, hizmet ve program ücretlerini, Müşteri’ ye Web Sitesi ve/veya e-posta yolu ile bildirmektedir. workif.com, her türlü hizmet ve program ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet ve program ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Web Sitesi ve/veya e-posta yolu ile Müşteri’ye bildirilecektir. Müşteri’ nin workif.com hizmetlerini kullanmaya devam  ederek 7 gün içinde noter kanalıyla herhangi bir bildirimde bulunmaması, yürürlükteki Sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

- Ek Hizmet Ücretleri

Workif.com, üyelik paketlerine ek olarak müşterilerine ek hizmetler (ek kullanıcı, ek disk saklama alanı gibi) sunmaktadır. Sunulan ek hizmetler müşteriye tanımlandığı tarihten her ay güncel ücret  ve güncel diğer şartlara uygun olarak workif.com tarafından müşteriye ücretlendirilecek ve Müşteri’ den tahsil edilecektir. Ayırca, sanalpos üzerinden yapılan tahsilat için, tahsilat yapılan tutar üzerinden %3 komisyon müşteriden tehsil edilecektir.

- Yenileme

  1. Yıllık Abonelik: Hizmet süresinin tamamlanmasına 15 (onbeş) gün kala Müşteri tarafından üyelik sözleşmesinin sonlandırılması için workif.com’a herhangi bir bildirim yapılmadığı taktirde, yıllık üyelik sözleşmesi, workif.com ‘un güncel ücret ve güncel diğer üyelik şartları geçerli olacak şekilde 1 (bir) yıllık olarak yenilenecektir.

  2. Altı (6) Aylık Abonelik: : Hizmet süresinin tamamlanmasına 15 (onbeş) gün kala Müşteri tarafından üyelik sözleşmesinin sonlandırılması için workif.com’a herhangi bir bildirim yapılmadığı taktirde, altı aylık üyelik sözleşmesi, workif.com ‘un güncel ücret ve güncel diğer üyelik şartları geçerli olacak şekilde altı (6) aylık olarak yenilenecektir.

  3. Aylık Abonelik: Hizmet süresince bir sonraki aya ilişkin Müşteri tarafından üyelik sözleşmesinin sonlandırılması ile ilgili workif.com’a herhangi bir bildirim yapılmaması halinde, güncel ücret koşulları ve güncel üyelik şartları geçerli olacak şekilde abonelik aylık olarak her ay yenilenecektir.

- Faturalama ve Tahsilatın Yapılamaması Durumu

Müşteri’nin workif.com’dan alacağı her türlü hizmet alımında veya hizmet dönemi yenilemesinde, ödeme önceden peşin olarak tahsil edilecek ve sonrasında fatura düzenlenecektir. Müşteri, workif.com sistemine kayıtlı kredi kartından tahsilat yapılamamasından dolayı yaşanacak problemlerden ve/veya gecikmelerden workif.com’un sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder. Müşteri, hizmet alımı sırasında sisteme girdiği kredi kartından yenileme döneminde hizmet bedelinin otomatik olarak çekileceğini ve para iadesinin yapılmayacağını peşinen kabul eder. Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca workif.com'a tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncel tutulmasından sorumludur. Müşterinin kredi kartından herhangi bir nedenle tahsilatın gerçekleştirilememesi durumunda hizmetlerinin durdurulmasından workif.com sorumluluk kabul etmeyecektir. Müşteri zamanında ödeme yapmadığı içinyaşamış olduğu hizmet kesintilerinden dolayı workif.com'dan hiç bir zarar tazmininde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

 

 

7) Müşteri'nin Fesih Hakkı

- Hizmet ve/veya Program Kullanımını Sonlandırma

Müşteri işbu Sözleşme’yi workif.com’a yazılı olarak bildirimde bulunmak yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda workif.com, Müşteri’nin sözleşmeyi sona erdirmesinden sonra Müşteriye workif.com’da veya Workif programında işlem yapma hakkı derhal sona erecektir.. Ancak bu durumda Müşteri workif.com’dan hizmet almayacağı ayın kalan günlerinde ki servis dönemi için ücret iadesi talebinde bulunamaz. Sözleşme’ nin sona erdiği tarihte, Müşteri’ nin workif.com’a olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir.

- Ödeme Bilgilerinin Güncelliği

Müşteri, Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca, workif.com'a tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi aynı gün içinde workif.com'a ileteceğini kabul eder. Aksi takdirde herhangi bir tahsilat yapılamadığı durumunda hizmet veya program kullanımı sona erecektir. Oluşabilecek zararlardan müşteri sorumludur.

- Bilgilerin Sağlanması

Aldığı hizmet veya programı iptal etmeye karar veren Müşteri, iptal sürecini başlatmadan önce workif.com’dan talepte bulunması durumunda kendi hesabındaki özel verilerin tarafına verilmesini talep edebilir. Bu durumda workif.com, müşteri hesabında bulunan verilerin 30 gün içinde Müşteri’ ye CSV formatında sağlar. Müşteri hesabı kapatılma süreci başladıktan sonra müşteri verileri workif.com tarafından tamamen silineceği için müşteriye hiçbir şekilde veri sağlanamaz.

8) workif.com'un Sınırlı Sorumluluğu

workif.com müşteriye sağlanan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. workif.com, işbu sözleşme şartlarında açıkça belirtilenler haricind hizmetler ile ilgili hiç bir garanti ve vaatte bulunmamaktadır. Bununla birlikte workif.com hizmetlerini “olduğu gibi” sunmaktadır; Müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını, veri kaybı yaşanmayacağını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir hizmetin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında workif'com'un zorunluluğu en fazla müşteri tarafından ödenen 1 aylık abonelik bedeli kadar olabilir.

9) workif.com'un Kayıtlarının Geçerliliği

Aksi belirtilen durumlar hariç, Müşteri’nin yapacağı tüm işlemler ile ilgili olarak, workif.com kayıtları geçerli sayılacaktır.

10) Müşteri'nin Haklarının Devri

Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki servislerini, workif.com 'un yazılı onayını almadan üçüncü şahıs ve kurumlara devredemez. Böyle bir devir işleminin gerçekleşmesi durumunda, workif.com Sözleşmeyi dilediği an, herhangi bir borç ödemesi yapmadan sonlandırabilir.

11) Mücbir Sebepler

Workif.com deprem, sel, ciddi fırtınalar, grev, ambargo, işçi ihtilafları, sivil veya askeri otorite eylemleri, savaş, terör (siber terör dahil), doğal afetler, elektrik sistemi veya internet trafiğindeki eylemler veya eksiklikler, düzenleyici veya resmi kurumların eylemleri veya eksiklikleri (kanunların veya yasaların yürürlüğe geçmesi veya çevrimiçi hizmetlerin sunulmasını etkileyen diğer resmi eylemler dahil), workif.com’un kontrolü dışında oluşan nedenlere bağlı olan performans  hatalarından sorumlu olmayacaktır.

12) WORKİF.COM’UN FESİH HAKKI

Workif.com, Müşteri’ ye 7 gün önceden herhangi bir şekile bağlı olmaksızın bildirim yaparak, bu Sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin workif.com’a ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, Müşteri’ ye iade edilir. Müşteri’ nin bu Sözleşme’ de veya workif.com Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları  ihlal etmesi durumunda, workif.com, Müşteri’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda, Müşteri’ nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşteri’ den gerekli ödemelerin alınamaması durumunda, workif.com Sözleşme’yi sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

13) Hizmet Kullanım Şartlarının Kabulü

Müşteri, bu Sözleşme’yi onaylayarak, yürürlükteki workif.com Servis Kullanım Şartlarını kabul  etmiştir. workif.com Hizmet Kullanım Şartlarının geçerli hali, workif.com Web Sitesi’ nde yayınlanmaktadır.

14) Sözleşmenin Geçerliliği

Müşteri’nin başvurusu esnasında onayladığı bu Sözleşme’de zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, workif.com Web Sitesi’ nde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile Müşteri’ye bildirilecektir. Müşteri, workif.com servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

15) Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İzmir İcra Müdürlükleri yetkilidir.